ACTUATOR

اکچوایتور های خطی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک وظیفه تبدیل پتانسیل هیدرولیکی یا پنوماتیکی را به یک نیروی خطی به عهده دارند .
در یک عملگر خطی پنوماتیکی ، هوای فشرده به سطح پیستون فشار وارد کرده و نیروای معادل حاصل ضرب سطح موثر پیستون در فشار بوجود می آید .
این نیروی خطی توسط دنباله پیستون ( ROD ) به بیرون از اکچوایتور هدایت می گردد که عموما برای جابجا نمودن جسمی که در اتصال با آن قرار دارد استفاده می شود .
با توجه به اینکه حداکثر فشار هوای فشرده بکار رفته در سیستم های پنوماتیکی عموما 10 Bar می باشد ( در کارگاهها و کارخانجات ) لذا در اکچوایتور های پنوماتیکی برای رسیدن به نیروی بیشتر می بایست سطح موثر پیستون را افزایش داد .
افزایش سطح موثر پیستون باعث افزایش ابعاد اکچوایتور می گردد . در صورتی که نیاز به نیروی بالا با ابعاد کم داشته باشیم می بایست از اکجوایتور های هیدرولیکی استفاده نماییم .
کورس حرکتی اکچوایتور یکی دیگر از پارامترهای اصلی اکچوایتور می باشد .
با استفاده از شیرها یا مکانیزکهای کنترل دبی ، می توان میزان حرکت اکچوایتور را کنترل نمود .
با استفاده از شیرهای کنترل فشار می توان نیروی خروجی یک اکچوایتور را کنترل نمود .
با استفاده از مکانیزمهای لنگ یا گیربکس در خروجی اکچوایتور می توان میزان و نوع حرکت مورد نیاز را ایجاد کرد .
این شرکت بر اساس نیاز مشتری توانایی طراحی ، مهندسی معکوس و ساخت انواع اکچوایتورهای خطی را داشته و در این زمینه دارای تجربیات ارزشمندی می باشد .

محصولات ما